Skip to main content

Terjemahan Bebas dari The Arrow and the Song by Henry Wadsworth Longfellow

Anak Panah dan Lagu
Henry Wadsworth Longfellow

aku melepaskan anak panah ke udara
ia lalu jatuh ke tanah, aku tak tahu di mana;
begitu cepat ia melesat, pandangan mataku
tak dapat mengikuti arah lesatannya.

aku menghembuskan lagu ke udara,
juga lalu jatuh ke tanah, aku tak tahu di mana;
siapa saja yang tatapannya begitu tertarik dan kuat,
sehingga dapat mengikuti perjalanan lagu itu?

lama, lama sekali setelah itu, di bawah pohon oak
aku menemukan anak panah, belum patah
juga sebuah lagu, dari mula hingga selesai
aku menemukannya lagi di hati seorang sahabat.

The Arrow and the Song
Henry Wadsworth Longfellow

I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.

Comments